Toplantı Tarihi
24-27 Nisan 2014

Toplantı Dili
Toplantı dili Türkçe’ dir.

Web Sayfası

Toplantı resmi sitesi olan www.capanefrolojigunleri.org adresinden toplantı programı, kayıt-konaklama transfer koşulları ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Katılım Belgeleri
Toplantı katılım belgeleri 27 Nisan 2014 tarihinde dağıtılacaktır.

Yaka Kartı
Toplantı düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı takılması rica olunur.

Davet Mektubu / İzin Yazısı
Toplantı katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek davet yazıları Toplantı Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir.

Kredilendirme
Bu toplantı kredilendirilmesi için TTB onayına sunulmuştur.

İptaller
Kayıt ve konaklama ücretlerinin iadesi ile ilgili olarak;
3 Ocak 2014 tarihine kadar bildirildiği takdirde ücretlerin tamamı,
3 Ocak 2014 - 7 Şubat 2014 tarihleri arasında bildirildiği takdirde ücretlerin %50’si iade edilecektir.
7 Şubat 2014 tarihinden sonra yapılacak iptallerde iade yapılmayacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
Değerli Meslektaşlarımız,

İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyeleri olarak sizleri VI. Çapa Nefroloji Günleri’ne davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Bir kez daha büyük bir aile sıcaklığı içinde Nefroloji’nin en güncel konularındaki bilgilerimizi yenilemeye, Nefrolojinin değişik konularını birlikte tartışmaya çalışacağız.

Geçen seneki olumlu geri bildirimler sonrası bu sene de yine Abant’ın eşsiz doğal ortamında 24-27 Nisan 2014 tarihleri arasında buluşmaya karar verdik.  

Bu sene birlikte tartışmaya çalıştığımız konular içinden bir demeti şöyle sıralayabiliriz; temel nefroloji konularından, glomeruler filtrasyonun fizyolojisi, hematürisi ve proteinürisi olan hastaların değerlendirilmeleri, primer glomeruler hastalıkların patogenezindeki yenilikler… Klinik sorunlardan hipertansiyon konusundaki gelişmeleri ve en son kılavuzların önerilerini dinleyeceğiz. Transplantasyon pratiğinin en önemli konularından rejeksiyonların her boyutu ile incelenmesini izleme şansımız olacak. Yine iç hastalıkları pratiğinde önemli yer tutan acil poliklinikte kronik böbrek yetersizliği hastasının değerlendirilmesini değerli hocalarımız tartışacaklar. Son senelerde giderek daha iyi anlaşılan kompleman ile ilişkili nefropatiler ilginizi çekecek bir diğer güncel konu.

Çok önemsediğimiz ve giderek artan bir sıklıkla karşılaşacağımız malpraktis ve hukuki sorunlar konusunda önemli bilgiler edineceğiz. Yine artık klasikleşen ödüllü olgu sunumumuz olacak. Heyecan içinde hem tanı koymaya, hem öğrenmeye hem de kazanmaya çalışacağız. Meraklıları için yaptığımız gece oturumumuzun bu seneki konusu ise “İyi sunu nasıl yapılır” olacak.

Sizlerin de aktif katılımlarını beklediğimiz bu doyurucu bilimsel programdan büyük keyif alacağınızı düşünüyoruz.

Tüm öğretim üyesi arkadaşlarımızla birlikte sizleri baharın ilk günlerinde çok güzel bir ortamda, Abant’ta ağırlamaktan büyük sevinç duyacağız.

24 Nisan 2014 de Abant’ta buluşmak dileğiyle..


Prof. Dr. Aydın Türkmen
İstanbul Tıp Fakültesi
VI. Çapa Nefroloji Günleri
Düzenleme Komitesi Sekreteri
Prof. Dr. Nilgün Aysuna
İstanbul Tıp Fakültesi
Nefroloji Bilim Dalı Başkanı

 

 

Onursal Başkan
Prof. Dr. Ergin Ark

Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Nilgün Aysuna

Düzenleme Kurulu Sekreteri
Prof. Dr. Aydın Türkmen

Üyeler
Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever
Prof. Dr. Semra Bozfakıoğlu
Prof. Dr. Tevfik Ecder
Prof. Dr. Alaattin Yıldız
Doç. Dr. Halil Yazıcı
Doç. Dr. Yaşar Çalışkan